Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom: „Święty Mikołaj”

Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom: "Święty Mikołaj"

W grudniu w ramach Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” przeprowadzone zostały kolejne zajęcia dla Muzycznego Przedszkola „Bajkowy Dom”. Tym razem przedszkolaki wysłuchały czytanego opowiadania pt. „Święty Mikołaj”. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania i brały udział w rozmowie na temat przeczytanego tekstu.

Najnowsze wydarzenia