Biblioteki małopolski w projekcie polsko-norweskim

logo Biblioteki małopolski w projekcie polsko-norweskimPowiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu jako partner przystąpiła do realizacji projektu

„Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych PEACEPAINTING w Polsce i Norwegii”.

Projekt realizowany jest od lutego 2014r. do kwietnia 2016 r. Pierwszy wyjazd dla młodzieży gimnazjalnej z miasta Starego Sącza odbędzie się 31.03.2014 r. do Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, gdzie odbędą  się warsztaty, których tematem będzie „Malowanie dla pokoju”.
Celem projektu jest nawiązanie stałej  polsko – norweskiej współpracy pomiędzy instytucjami poprzez spólną realizację innowacyjnego, dwuletniego programu regularnych spotkań artystycznych odbywających się w Polsce i w Norwegii. W ramach projektu zaplanowane są wystawy artystów – plastyków z ASP w Krakowie oraz artystów z Norwegii, szkolenia i prelekcje dla młodzieży, nauczycieli i animatorów oraz cykl warsztatów malarskich dla dzieci i młodzieży.
Głównym wnioskodawcą projektu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka w Proszowicach.
Partnerzy projektu to norweska organizacja PEACEPAINTING, a ze strony polskiej – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie oraz instytucje w Małopolsce:

  • BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ U JAKSY” W MIECHOWIE
  • CENTRUM WIARA I KULTURA W HEBDOWIE
  • GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOSZYCACH
  • GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁYM DUNAJCU
  • MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWYM BRZESKU
  • MYŚLENICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
  • POWIATOWA I MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STARYM SĄCZU

Realizacja  w/w celu sprawi, że  projekt będzie miał wymiar edukacyjny – chcemy w środowisku małych miasteczek Małopolski otworzyć drogę do sztuki wysokiej, uwrażliwiać młode pokolenie na malarstwo, pokazać sposoby wyrażania emocji poprzez proces tworzenia.

Zapraszamy do galerii prac:

katalogGaleria prac uczestników projektu 

Najnowsze wydarzenia